Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Mese rotunde alegeri locale 2012
Domeniu: 
Democratie participativa
Inițiatori: 
Fundaţia Edelweiss
Asociaţia Pro Democraţia
Asociaţia Pro Democraţia Sibiu
Stare: 
Derulat
Data: 
05 Iunie 2012
Locație:
Sibiu/Sibiu
Teme/Întrebări: 
1. Cum veti aplica conceptul de democratie participativa pe parcursul celor 4 ani de mandat ?
2. Cum veti sprijinii serviciile sociale prestate de ONG-urile din judetul Sibiu?
3. Care credeţi că este aportul unei dezbateri publice reale la distribuirea bugetului ?
4. Care sunt solutiile pentru prezentarea bugetului sub o forma accesibila a publicului larg?

SINTEZA

Mesei rotunde

“Soluţii  Pentru o Democraţie Participativă în  Judeţul Sibiu”

În data de 05.06.2012, la sala “Paris – Eiffel”  a Hotelului Continental Forum  Sibiu, a avut loc masa rotundă cu tema “Soluţii  Pentru o Democraţie Participativă în  Judeţul Sibiu”, la care au fost invitaţi să-şi exprime opinia candidaţii la funcţia de preşedinte de Consiliu Judeţean Sibiu.

Masa rotundă a fost iniţiată de către membri Coalitiei “Sibiu pentru o democraţie participativă”, respectiv, reprezentanţii ai următoarelor organizaţii neguvernamentale:

 • Victorina Stan – Fundaţia Edelweiss;
 • Nicolae Sebastian Blaga
 • Tudor Matei Costea
 • Marina Bogdan  - Asociaţia Pro Democraţia;
 • Marius Halmaghi - Asociatţia Pro Democraţia

De asemenea, la eveniment au fost invitaţi şi reprezentanţii mass – media, care, conform regulamentului mesei rotunde, în calitate de membrii ai panelului media, au putut adresa un număr limitat de întrebări, candidaţilor pe temele puse în dezbatere. Membrii panelului media ai mesei rotunde cu tema ,, Soluţii  Pentru o Democraţie Participativă în Judeţul Sibiuau fost: 

Calin Blaga reprezentantul saptamanalului Sibiu 100%,

Sorana Maier şi Dragoş Bako reprezentanţii cotidianului Tribuna Sibiului,

Radu Nechit reprezentantul Antena 1 Sibu,

Alin Bratu reprezentantul ziarului on line Turnul Sfatului.

În sală au mai fost prezenţii reprezentanţi ai postului Realitatea TV Sibiu.

Din totalul de 10 candidaţi la funcţia de  preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu şi-au susţinut public punctele de vedere, în cadrul evenimentului, conform regulamentului mesei rotunde, un număr de 5 candidaţi la funcţia de  preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, şi anume:

 • Dl. MARTIN BOTTESCH candidatul Forumului Democrat al Germanilor din România;
 • Dl. EMIL DAVID , candidatul Partidului Romania Mare;
 • Dl. IOAN CINDREA , candidatul Uniunii Social Liberale;
 • Dl. DORIN CIOABĂ , candidatul Alianţei Civice Democrate a Romilor din România;
 • Dl. DAN CONDURAT ,  candidatul Partidului Popular – Legea Cojocaru

În urma analizei tuturor opiniilor audiate din partea candidaţilor la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, prezenţi la masa rotundă, comisia de organizatori a identificat şi structurat soluţiile propuse pentru “ Democraţie Participativă în  Judeţul Sibiu”  pe 3 direcţii principale de acţiune:

 • Democraţie participativă;
 • Parteneriat public privat în domeniul social;
 • Transparenţa Bugetară;

Un aspect considerat important de către comisia de organizatori a fost şi acela al identificării unei viziuni, a unei strategii căreia să îi subscrie soluţiile propuse de către candidaţi, precum şi dacă pentru soluţiile propuse s-au avut în vedere sau nu şi potenţiale surse de finanţare.

Astfel, o viziune sau o strategie care să îşi propună să răspundă într-un mod sistematizat, structurat şi integrat la problemele legate de “ Democraţie Participativă în Judeţul Sibiu” au prezentat candidaţii:  Ioan Cindrea  si Martin Bottesch.

În privinţa potenţialelor surse de finanţare, nu s-au făcut trimitere la ele decat de catre 2  candidaţi, şi anume candidatul Ioan Cindrea si candidatul Martin Bottesch.

Revenind la soluţiile punctuale pe care candidaţii la funcţia de preşedinte de Consiliu Județean al judeţului Sibiu le-au propus pentru ,, Soluţii  Pentru o Democraţie Participativă în Judeţul Sibiu, remarcăm faptul că:

În privinţa primei directii de actiune si anume: “Democraţie participativă şi anume, cum vor aplica, candidaţii, conceptul de democraţie participativă pe parcursul celor 4 ani de mandat”, candidatul Ioan Cindrea a subliniat ca: “voi folosi această consultare pentru rezolvarea unei probleme majore, subfinanţarea şi criza financiară a spitalului public judeţean  care ne priveşte pe toţi. Este vorba de alocarea unor sume din bugetul Consiliului Judeţean Sibiu, 5 milioane de RON pentru a cofinanţa plata cheltuielilor de intreţinere, funcţionare, facturi de apă, gaz, curent. În cea de a doua problemă este vorba de cofinanţarea parcurilor industriale, mijloc de dezvoltare şi creere a noi locuri de muncă. Ioan Cindrea

Referitor la cea de a doua direcţie de acţiune a mesei noastre rotunde din 5 iunie 2012 şi anume  Parteneriatul public privat în domeniul social, la întrebarea “cum veţi sprijinii serviciile sociale prestate de ONG-urile din judeţul Sibiu?” candidatul Martin Bottesch a subliniat că “nu este bine ca aproape toată asistenţa socială sa fie concentrată la autorităţile publice, în cazul nostru la DGASPC. Ar trebui dată posibilitatea ONG-urilor la o participare mai mare. O problemă care se pune, este aceea a contractării serviciilor sociale. Până acum nici această legislaţie nu este cea mai potrivită, de aceea aproape că nu s-au contractat servicii sociale, însă cred că rolul ONG-urilor ar trebui să crească pe această cale, deci să aibă posibilitatea să contracteze serviciile, banii să fie în majoritate tot publici, pentru a putea plătii aceste servicii , dar să dăm posibilitatea să vină cu propriile posibilităţi, atât  financiare cât şi profesionale, pentru că o concentrare în mâinile statului, în cazul nostru Consiliul Judeţean, nu duce neaparat la servicii de calitate.  Martin Bottesch

Referitor la cea de a treia direcţie “Transparenţa Bugetară - Care este aportul unei dezbateri publice reale la distribuirea  bugetului şi care sunt soluţiile pentru prezentarea bugetului sub o formă accesibilă  a publicului larg”, candidatul Martin Bottesch  a  subliniat faptul că “am avut mai multe încercari prin care am vrut să atrag interesul cetăţenilor asupra modului în care poate şi trebuie distribuit bugetul judeţului Sibiu, însă încercările nu au avut rezultatul aşteptat - au participat foarte puţini cetăţeni”. Candidatul Ioan Cindrea “dezbaterile publice sunt esenţiale, avem cheltuieli curente şi cheltuielile mari, care sunt destinate procesului de dezvoltare a judeţului. Dezbaterea publică trebuie să ţină cont de trei aspecte: necesitate, oportunitate şi responsabilitate în angajarea acestor cheltuieli”

Concluzionând, comisia de organizatori apreciază că cetăţetnii  judeţului Sibiul trebuie să fie consultaţi în mod real şi sistematic. Membrii aparatului administrativ judeţean trebuie să respecte şi să aplice legislaţia care prevede consultarea ceteţenilor, iar cetaţenii trebuie să îşi exerseze dreptul de a solicita aparatului administrativ, să vină cu justificări şi planuri de acţiune concrete. Membri presei ca si membrii societatii civile din Sibiu nu au fost suficient de interesaţi de astfel de dezbateri, fapt care a reeşit din dificultatea pe care membrii coaliţiei au întâmpinat-o în colectarea informaţiilor despre eventualele dezbateri sau anchete jurnalistice legate de construirea bugetului Consiliului Judeţean Sibiu şi modul în care au fost cheltuite sumele din buget.

Sibiu

08.06.2012

Comisia de organizatori

Victorina Stan – Fundatia Edelweiss;

Nicolae Sebastian Blaga

Tudor Matei Costea

Marina Bogdan  - Asociatia Pro Democratia;

Marius Halmaghi - Asociatia Pro Democratia

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.