Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Mese rotunde alegeri parlamentare 2012
Domeniu: 
Dialog social
Inițiatori: 
Federaţia Română a Jurnaliştilor (MEDIASIND)
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Camera de Comerț si Industrie a Municipiului București
AUR
Federaţia Generală a Sindicatelor Familia
Stare: 
Derulat
Data: 
17 Februarie 2012
Locație:
București/Bucuresti
Teme/Întrebări: 
Modificarea Legii 52/2003 cu amendamentele:
1. Sancțiuni directe și imediate aplicabile conducătorilor autorităților publice pentru nerespectarea acesteia
2. Termene rezonabile de consultare publica aliniate la standardele/sau prerogativele UE
3. Reguli minimale unitare de organizare a procesului de consultare publica

Invitație

Reformele dureroase impuse cu forţa, sub pretextul urgenţei se dovedesc reversibile şi nesustenabile pe termen lung.
Politicile publice bazate pe transparenţă, comunicare, dialog şi argumente au şanse mai mari să câştige mintea şi inima publicului.

Este lecţia învăţată din 20 de studii de caz privind succesul reformelor structurale în statele membre OECD.

Pentru stimularea democraţiei participative, începând cu 1 ianuarie 2012, Comisia Europeană pune la dispoziţia organizaţiilor neguvernamentale o perioadă de cel puţin 12 săptămâni pentru a formula observaţii cu privire la proiectele de noi politici şi acte legislative, comparativ cu perioada de 8 săptămâni legiferată anterior.
Pe această temă, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso a declarat: "Pentru a avea garanţia că politicile noastre dau rezultate, este esenţial să îi ascultăm pe cei care vor fi afectaţi de ele. Prelungind perioada dedicată consultărilor, vom acorda o mai mare greutate vocii cetăţenilor, întreprinderilor şi organizaţiilor care ne ajută să ne modelăm politicile în beneficiul tuturor."

Comunicarea Comisiei Europene intitulată "Reglementarea inteligentă în Europa" subliniază că luarea de măsuri doar la nivelul UE nu va fi suficientă pentru a realiza obiectivele de reglementare inteligentă. Aceasta trebuie pusă în aplicare şi la nivel naţional, în fiecare dintre statele membre, de exemplu prin implicarea părţilor interesate în dezbaterea largă a măsurilor care vizează punerea în aplicare sau transpunerea legislaţiei UE.

România este departe de standardele europene în domeniul transparenţei decizionale.

Secretariatul General al Guvernului, în Raportul de monitorizare a implementării Legii 52/2003 pentru anul 2010, concluzionează că ,,a sosit timpul unor schimbări calitative în relaţia dintre instituţia publică şi cetăţean, care să alinieze efectiv practica transparenţei instituţionale din România cu standardele curente de la nivel european.”

Suntem cu toţii conştienţi de utilitatea, dar şi de limitările Legii 52/2003 în forma sa actuală ca instrument pentru influenţarea politicilor publice şi pentru exprimarea opiniilor grupurilor legitime de interese din societatea civilă.

Zece zile calendaristice - dintre care doar 6 zile lucrătoare - sunt insuficiente pentru analiza temeinică a unui proiect legislativ şi pentru formularea unui document de poziţie consistent, care să reflecte prin consens interesele unei organizaţii sau coaliţii.

În lipsa unor sancţiuni administrative aplicabile direct decidentului politic şi a nulităţii de drept a actelor normative adoptate cu încălcarea Legii 52, aceasta este sistematic încălcată de autorităţi sau este respectată formal, în litera, nu şi în spiritul său.

Neavând reguli minimale unitare de dialog, procesul de consultare publică pierde foarte mult în consistenţă şi conţinut, demotivând şi demobilizând participarea civică.

Agora cere un dialog civic şi social real, fără consultări formale, iar decidenţii par mai pregătiţi ca oricând la negocieri şi compromis.

Acum e momentul să acţionăm dacă vrem să avem o Lege 52 aşa cum vrea societatea civilă!

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.