Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Mese rotunde alegeri locale 2012
Domeniu: 
Locuri de munca
Inițiatori: 
Advocacy Team Baia Mare
Stare: 
Derulat
Data: 
30 Mai 2012
Locație:
Maramureș/Baia Mare
Teme/Întrebări: 
1. Rolul educaţiei - compatibilitate între conţinutul învăţării şi cel al muncii; - tranziţia de la şcoală la piaţa muncii.
2. Consecinţele şomajului – generaţia tinerilor de azi - generaţia zero (zero locuri de muncă, zero venit, zero perspective)?
3. Soluţii propuse pentru încadrarea tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii şi în special soluţii pentru prevenirea şomajului.

SINTEZA

Mesei rotunde ,,Tinerii...încotro? în Baia Mare”

            În data de 30.05.2012, la sala Millennium Business Center clădirea M1, a avut loc masa rotundă cu tema ,,Modalități de reducere a șomajului în rândul tinerilor în Baia Mare., la care au fost invitaţi să-şi exprime opinia candidaţii la funcţia de primar și consilier local din municipiul Baia Mare precum și candidații la funcția de președinte de Consiliu Județean și consilier județean ai județului Maramureș. Masa rotundă a fost iniţiată de către TEAM BM – Advocacy respectiv de către 14 ONG-uri de tineret din Baia Mare.

            Discuțiile au abordat probleme cum ar fi compatibilitatea între conţinutul învăţării şi cerinţele pieţei de muncă din Baia Mare, consecinţele şomajului pe plan local și au fost propuse soluții atât pentru încadrarea tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii precum și soluţii pentru prevenirea şomajului în Baia Mare şi judeţul Maramureş. De asemenea, la eveniment au fost invitaţi şi reprezentanţi mass-media, care, conform regulamentului mesei rotunde, în calitate de membri ai panelului media, au putut adresa un număr limitat de întrebări candidaţilor pe tema pusă în dezbatere. Din panelul media al mesei rotunde cu tema ,,Modalități de reducere a șomajului în rândul tinerilor în Baia Mare” a făcut parte: Maria Șandor – Graiul Maramureșului iar evenimentul a fost moderat de Mihaela Balaj reprezentant Radio Impact Baia Mare.

            În deschiderea mesei rotunde au luat cuvântul Raul Drența – Rotaract Team Baia Mare, Diana Sabo – Asociația Deis și Lorena Ciurdaș - Rotaract Team Baia Mare.

            Din totalul de 219 candidaţi la funcţia de primar și consilier local ai municipiului (orașului) Baia Mare, şi 239 candidaţi la funcţia de preşedinte de Consiliu Judeţean şi consilier judeţean al judeţului Maramureş, au susținut opinii verbale, conform regulamentului mesei rotunde, un număr de 18 candidaţi din cei 22 anunţaţi:

 • Simion Bizău –  candidatul la funcția de primar din partea Partidului Ecologist Român (PER)
 • Gyöngyike Böndi – candidatul la funcția de președinte de Consiliu Județean din partea (UDMR)
 • Tudor Ilie – candidatul la funcția de consilier local din partea Partidului Social Democrat (PSD)
 • Edit Căpuşan – candidatul la funcția de  Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
 • Mihaela Câmpan – reprezentant al candidatului la funcția de președinte de Consiliu Județean Zamfir Ciceu din partea Partidului Național Liberal;
 • Augustin Chira – candidatul la funcția de președinte de Consiliu Județean din partea Partidului Popular şi al Protecţiei Sociale (PPPS)
 • Pamfil Cristea – candidatul la funcția de primar din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD)
 • Vasile Coman – candidatul la funcția de primar din partea Partidului Verde (PV)
 • Adrian Farcaş – candidatul la funcția de consilier local din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD)
 • Gabriela Hofer – candidatul la funcția de consilier local din partea Partidului Social Democrat (PSD)
 • Dumitru Matei – candidatul la funcția de consilier local din partea Partidului Social Democrat (PSD)
 • Dorel Mureşan – candidatul la funcția de consilier județean din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD)
 • Liviu Pop – candidat independent la funcția de consilier local
 • Dorin Sabo – canidatul la funcția de consilier județean din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu (PPDD)
 • Dan Ştef –  candidatul la funcția de consilier local din partea Partidului Naţional Liberal (PNL)
 • Noemi Vida – candidatul la funcția de consilier local din partea Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR)
 • Gabriel Zetea – candidatul la funcția de consilier județean din partea Partidului Social Democrat (PSD)

            În urma analizei tuturor opiniilor audiate și colectate din partea candidaţilor la funcţia de primar și consilier local, precum și la funcția de consilier județean și președinte de Consiliu Județean, comisia de organizatori a identificat şi structurat soluţiile propuse pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor în Baia Mare astfel:

            Printre aspectele abordate s-a pus accentul pe discrepanța dintre pregătirea unor absolvenți și cerințele de pe piața muncii. După 1990 s-a încercat o corelare între sistemul de învațământ și piața forței de muncă, însă nu s-a reușit să se realizeze această corelare. Problema majoră este legată de numărul mare de absolvenți într-un anumit domeniu iar locurile de muncă sunt puține în același domeniul studiat. Cauza ține și de sistem într-o anumită măsură dar și de fluidizarea pieței muncii. Se închid și se deschid fabrici, economia nu este una statică, iar acest lucru creează probleme sistemului de învățământ. De exemplu, nu putem să ne propunem să instruim 500 de tâmplari, dacă peste un an se închid zece fabrici de mobilă.

Avem atât de mulți studenți la anumite specializări din universități despre care se știe clar că atunci când termină școala nu vor avea un loc de muncă în domeniul în care s-au pregătit. Toată lumea s-a pregătit în administrarea afacerilor, managementul afacerilor, afaceri internaționale însă nu s-a cont că pe piață este o lipsă de cadre tehnice bine pregătite. Există la ora actuală o propunere privind crearea unor burse private pe care le oferă companiile către studenții care merg să muncească în cadrul lor, cu condiția ca după finalizarea practicii să rămână o perioadă de cel puțin 3-5 ani să lucreze în compania respectivă.  Nu mi-am pus niciodată problema ca un tânăr să aibă experiență, l-am luat și l-am învățat, a declarat domnul Dumitru Matei.

De altfel, dacă lipsa experienței într-un anumit domeniu de interes, reprezintă pentru tânăr un impediment în obținerea locului de mncă, o soluție propusă în acest sens, a fost aceea a angajării tinerilor pe o perioadă de 2 ani de zile fără plată.

             În zona noastră ar trebui dezvoltată agricultura și zootehnia. Avem nevoie de specialiști în acest domeniu. Un prim pas ar fi acela al dezvoltării sau chiar al înființarii unor secții în universități cu această specializare. Prin cunoaștere se poate construi viitorul a declarat Gyöngyike Böndi reprezentant UDMR, în cadrul evenimentului.

            În continuare, s-a propus o dezvoltare a programelor educaționale de antreprenoriat. Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor îi poate stimula în mod direct pe aceştia, totodată influenţând în mod pozitiv generaţiile din care fac parte şi comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

            De asemenea intervențiile vorbitorilor au evidențiat faptul că este indicat să se pună accent pe promovarea turismului în județul Maramureș - una din zonele în care se mai păstrează tradițiile din bătrâni.

            Concluzionând, comisia de organizatori apreciază că, aceste soluții propuse ar putea fi o șansă pentru toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă, însă trebuie să aibă și o finalitate practică. Nu ne dorim ca propunerile invitaților la eveniment să rămână la stadiul de idei.

Baia Mare

7.06.2012

Comisia de organizatori :

Lorena Ciurdaș - Rotaract Team Baia Mare;

                   Drența Raul – Rotaract Team Baia Mare;

                   Diana Sabo – Asociația Deis ;

                   Adrian Dan Pop – Rotaract Team Baia Mare.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.