Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Mese rotunde alegeri locale 2012
Domeniu: 
Locuri de munca
Inițiatori: 
Advocacy Team Baia Mare
Stare: 
Derulat
Data: 
30 Mai 2012
Locație:
Maramureș/Baia Mare
Teme/Întrebări: 
1. Rolul educaţiei - compatibilitate între conţinutul învăţării şi cel al muncii; - tranziţia de la şcoală la piaţa muncii.
2. Consecinţele şomajului – generaţia tinerilor de azi - generaţia zero (zero locuri de muncă, zero venit, zero perspective)?
3. Soluţii propuse pentru încadrarea tinerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii şi în special soluţii pentru prevenirea şomajului.

MASA ROTUNDĂ

Tinerii.....încotro?

Data: 30.05.2012, orele: 10:00 – 12:00

Locația: Sala de Conferințe Millennium Business Center clădirea M1

REGULAMENT

 • Confirmarea participării, la comisia de organizare a mesei rotunde, cel târziu cu două zile înaintea derulării mesei rotunde, respectiv la data de 28.05.2012, ora 18 :00, la adresa de email lorena.ciurdas@gmail.com
 • Participanții sunt invitați să vină cu 15 minute înainte de ora începerii evenimentului de masă rotundă.
 • Invitații, conform prezentului regulament, vor fi invitați la microfon în ordine alfabetică.
 • Fiecare vorbitor va avea o singură intervenție, cu un timp alocat de 5 minute. Vorbitorii vor fi invitați să răspundă punctual întrebării(lor) formulate din partea panelului inițiatorilor.
 • Toate opiniile verbale se înregistrează, în vederea consemnării și centralizării de către comisia de organizare a mesei rotunde.
 • Vorbitorii sunt încurajați să depună opinia exprimată în scris, la comisia de organizare, alături de orice alte materiale pe care le consideră necesare și relevante în susținerea punctului de vedere formulat în cadrul mesei rotunde.
 • În urma expunerilor candidaților, fiecare membru al panelului media va pune maxim două întrebări per eveniment sau temă, pentru clarificări și/sau detalieri. Durata unei întrebări nu depășește 30 de secunde.
 • Candidații care au înregistrat întrebări au la dispoziție câte 1 minut per întrebare, pentru a răspunde.
 • Reprezentanții mass media prezenți la eveniment, alții decât membrii panelului media, vor avea rolul de observator în cadrul evenimentului de masă rotundă, neputând avea intervenții în sală, în timpul expunerii și consemnării opiniilor vorbitorilor. Aceștia pot prelua declarațiile publice audiate în sală sau pot intervieva participanții în afara sălii de desfășurare a mesei rotunde.
 • Publicul larg va avea rolul de observator în cadrul evenimentului de masă rotundă, neputând avea intervenții în sală, în timpul expunerii și consemnării opiniilor vorbitorilor.
 • Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi sinteza punctelor de vedere colectate în cadrul mesei rotunde la adresa electronică indicată în formularul de înregistrare a participanților la masa rotundă.

Întocmit,

Comisia de organizare,

TEAM BM – advocacy, Baia Mare

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.