Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Mese rotunde alegeri locale 2012
Domeniu: 
Locuri de munca
Inițiatori: 
Fundaţia Inimă de copil
Asociaţia NOVA 2002
Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici
Fundaţia Cuvântul Intrupat
Cartel Alfa – filiala Galaţi
Asociaţia Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii
Stare: 
Derulat
Data: 
28 Mai 2012
Locație:
Galați/Galati
Teme/Întrebări: 
1. Asigurarea unei dezvoltări strategice și care să răspundă nevoilor reale și presante ale unor categorii defavorizate din populație (persoane cu venituri foarte reduse, tineri din centre de plasament, cu boli cronice, persoane cu handicap, vârstnici);
2. Asigurarea unui cadru propice pentru crearea de locuri de muncă, ceea ce reprezintă baza bunăstării populației municipiului și dezvoltării locale.

Invitație candidați

Descarcă Invitație candidați

Stimate domnule Marius Stan,                                                     

În calitatea dumneavoastră de candidat la funcția de Primar al Municipiului Galați, reprezentanții prezentului grup de inițiativă din domeniul social și sindical din localitatea Galați, vă invită în data de 28 mai 2012, între orele 12,00 – 14,00, în sala de conferințe a Hotelului Mercur din Galați (str. Portului nr. 23, lângă Parcul de Soft) unde vom desfășura masa rotundă cu tema ”dialog şi strategii locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi ocuparea forţei de muncă în galaţi – între iluzie şi realitate”

Scopul mesei rotunde este de a facilita dezbaterea electorală și clarificarea poziției și viziunii candidaților în jurul a două probleme de importanță majoră pentru comunitate:

  1. asigurarea unei dezvoltări strategice și care să răspundă nevoilor reale și presante ale unor categorii defavorizate din

populație (persoane cu venituri foarte reduse, tineri din centre de plasament, cu boli cronice, persoane cu handicap, vârstnici);

  1. asigurarea unui cadru propice pentru crearea de locuri de muncă, ceea ce reprezintă baza bunăstării populației

municipiului și dezvoltării locale.

Ne dorim să putem afla soluțiile concrete propuse de dumneavoastră în calitate de candidați, argumentele și viziunea pe termenul mandatului pe care l-ați avea pentru problemele enunțate.

Pentru a oferi oportunități egale candidaților, problemele pe care dorim să le dezbatem și întrebările referitoare la acestea au fost enunțate în documentele de poziție atașate și fiecare dintre candidați are posibilitatea:

- de a depune în scris până la data de 24 mai 2012, ora 16,00 un document scris privind poziția sa detaliată vis-à-vis de problemele luate în discuție

- de a-și exprima verbal în cadrul evenimentului mesei rotunde punctele importante ale poziției sale pe care se angajează să le urmeze pe durata mandatului. Fiecare invitat are alocat un timp egal de 3 minute pentru prezentarea platformei electorale și a soluțiilor specifice temeilor abordate (atașat veți găsi și regulamentul de organizare a mesei rotunde adoptat de organizatori).

Formatul mesei rotunde oferă șansa de prezentare candidaților, platformelor și soluțiilor propuse, precum și oportunitatea captării atenției formatorilor de opinie din mass media locală care, în calitate de invitați, vor adresa întrebări candidaților.

Grupul care a iniţiat desfăşurarea mesei rotunde este format din:

Fundaţia „Inimă de copil” – organizaţie neguvernamentală ce activează în Galaţi, în domeniul social, din anul 1996 şi oferă sprijin lunar pentru aproximativ 350 copii şi familiile lor aparţinând diverselor categorii sociale aflate în situaţii de risc.

Asociaţia NOVA 2002 – organizaţie neguvernamentală ce activează in domeniul social gălăţean din anul 2002 asistând cuplurile mamă-copil aflate în dificultate prin servicii de tip rezidenţial. Anual oferim gazduire in Centrul maternal pentru aproximativ 100 de beneficiari (mama- copil sub 4ani).

Fundaţia Cuvântul Intrupat – organizaţie neguvernamentală ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul social din anul 2001 şi asistă lunar peste 40 de copii şi familiile lor aflate în diverse situaţii de dificultate în cadrul unui Centru Comunitar.

Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici – sindicat ce funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galati din anul 2008 şi promovează dreptul salariaţilor din cadrul instituţiei la lucru în condiţii de respectare a legislaţiei şi a standardelor de calitate în domeniul asistenţei sociale.

Cartel Alfa – filiala Galaţi – confederaţie naţională a sindicatelor înfiinţată încă din anul 1990 şi reprezintă peste 20000 de salariaţi din domeniul metalurgic, transporturi, agricultură, construcţii, sănătate, funcţionari publici şi învăţământ.

Asociaţia Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii - este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică, ce are ca scop promovarea şi apărarea intereselor întreprinzătorilor privaţi din judeţul Galaţi.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la adresa de email filialagl@cartel-alfa.ro până cel târziu în data de 24.05.2012, ora 16,00.

Persoana de contact: dl. Romică Gîrneață, tel. 0752440473; 0722708473

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.