Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!
Mese rotunde alegeri locale 2012
Domeniu: 
Dezvoltare
Inițiatori: 
Clubul Economic German din Banat
Stare: 
Derulat
Data: 
07 Iunie 2012
Locație:
Timiș/Timisoara
Teme/Întrebări: 
1. Viziunea privind relaţia cetăţean – autoritate locală în elaborarea strategiilor şi deciziilor la nivelul primăriei.
2. Trei proiecte pe care vă angajați să le duceți la îndeplinire pe parcursul mandatului

100 de minute cu Coaliţia 52

7 iunie 2012, ora 15,00

Sala Europa a Centrului de Afaceri al Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură a Judeţului Timiş

Candidaţi la Primăria Municipiului Timişoara prezenţi:

Ioan Gârboni – independent

Gheorghe Nodiţi – PDL

Adrian Orza – PNTCD

Ion Răducanu – UNPR

Grigore Trif - PRM

Ordinea intervenţiei fiecărui candidat a fost stabilită cea alfabetică.

Tema 1 Viziunea privind relaţia cetăţean – autoritate locală în elaborarea strategiilor şi deciziilor la nivelul primăriei.

1. Ioan Gârboni

Consideră necesară înnoirea în cadrul primărie Timişoara, cu noi specialişti, crearea şi ocuparea postului de city-manager.

În cazul în care va fi ales va angaja cinci experţi la dispoziţia primarului,în domeniile prioritare pentru Timişoara: mediu, trafic, urbanism, investiţii, buget.

Cât priveşte strategia sa va contia ce a fost bine în mandatul Ciuhandu şi va iniţia proiecte noi pentru recâştigarea mândriei Timişoarei.

2. Gheorghe Nodiţi

Va milita pentru democraţia locală participativă, prin participarea consilierilor locali în toate cartierele municipiului.

Consideră că mandatul său se va derula cu impactul celor două legi importante participarea cetăţenilor la luarea deciziilor, legea 52/2003 şi legea 544/2003. Cetăţenii trebuie să fie conştienţi şi implicaţi, pentru informare va recurge la dezbateri, audieri şi invitarea cetăţenilor la şedinţele consiliului local.

Va respecta în totalitate prevederile legii 52/2003.

3. Adrian Orza

Vorbeşte despre proiectul lui personal de implementare a consiliilor de caritier după model francez, proiect pe care îl va menţine.

Informatizarea front-desk-ului de la cam.12  a primăriei, în scopul îmbunătăţirii relaţiei cetăţean autoritate publică locală.

Proiectul monitorul oficial al primăriei, publicaţie lunară, pentru informarea cetăţenilor.

Consideră că interacţiunea cu cetăţeanul este importantă ca şi depolitizarea acesteia.

4. Ion Răducanu

Consideră că legea 52/2003 trebuie modificată şi completată, în sensul nulităţii actelor normative publicate în Monitorul Oficial cu nerespectarea legii 52/2003 şi al extinderii termenului de consultare publică care este în prezent de 10 zile.

Aprobarea unui regulament privind dezbaterile publice.

Elaborarea unor ghiduri la îndemâna cetăţenilor privind urbanismul şi bugetul.

Va încuraja constituirea cetăţenilor în asociaţii specializate cu care primarul va avea un dialog permanent.

Va întocmi un raport de activitate din 6 în 6 luni.

5. Grigore Trif

Este adeptul unei relaţii bazată pe respect între autoritatea locală şi cetăţeni, în primul rând în respect pentru cetăţeni în ceea ce priveşte bugetul oraşului şi felul în care acesta este cheltuit.

Va înfiinţa în cadrul primăriei municipiului Timişoara un Departament Analiză Costuri şi Rezultate care să analizeze situaţie regiilor din cadrul primăriei.

Întrebări din partea jurnaliştilor: Adriana Rusu, adresată fiecărui candidat

cum se va rezolva problema privind obligarea cetăţenilor de a dovedi existenţa asigurării obligatorii.

1. Ioan Gârboni

Va găsi o formulă prin care să se respecte timpul şi drepturile cetăţenilor.

2. Gheorghe Nodiţi

Va găsi o formulă de a respecta timpul şi drepturile cetăţenilor, va dezvolta posibilitatea de a comunica cu aceştia prin poştă sau e-mail.

3. Adrian Orza

………………..

4. Ion Răducanu

Propune dovedirea de către cetăţeni o dată cu plata impozitelor sau încheierea unui acord cu asiguratorii.

5. Grigore Trif

Vonsideră că este o problemă a municipalităţii pe care se va implica să o rezolve.

Întrebare din partea jurnaliştilor Dan Rasovan adresată fiecărui candidat

Cum aţi arătat respectul faţă de cetăţeni în campania dumneavoastră?

1. Ioan Gârboni

………………….

2.  Gheorghe Nodiţi

Şi-a respectat contracandidaţii şi alegătorii.

3. Adrian Orza

A respectat alegătorii pri prezenţa la dezbateri.

4. Ion Răducanu

Şi-a condus campania electorală cu respect pentru Timişoara şi timişăoreni.

5. Grigore Trif

A respectat cuvântul dat timişorenilor la începutul campaniei electorale şi a atras atenţia asupra modului în care este cheltuit bugetul. Consideră că ceilalţi candidaţi nu dau dovadă de respect faţă de cetăţeni prin publicitatea electorală ostentativă.

Tema 2 Trei proiecte pe care vă angajați să le duceți la îndeplinire pe parcursul mandatului

1. Ioan Gârboni

I. Timişoara capitală europeană şi dezvoltarea turismului cultural

II. Aqualand care va atrage turişti şi va crea locuri de muncă.

III. Parc de distracţie Tarzania

Consideră că este importantă dezvoltarea turismului cultural, balnear şi medical, pledând pentru Timişoara un oraş al distracţiei şi nu al poluării.

2. Gheorghe Nodiţi

I. Acces echitabil la serviciile de sănătate, crearea posturilor de asistent comunitatr şi mediator medical în cadrul primăriei.

II. Protejarea patrimoniului Timişoarei şi blocarea mafiei imobiliare.

III. Asigurarea serviciilor medicale de calitate, înfiinţarea unei maternităţi noi în scopul creşterii natalităţii.

3. Adrian Orza

I. Continuarea proiectelor finanţate

II. Reevaluarea personalului din cadrul primăriei

III. Îmbunătăţirea infrastructurii medicale şi de învăţământ, mai ales pentru persoanele vulnerabile.

IV. Realizarea pasajului Michelangelo, decongestionarea traficului în municipiul Timişoara prin extinderea sistemului de control al traficului la 90 de intersecţii.

V. Reabilitarea canalului Bega, cu efecte benefice asupra mediului, turismului şi transportului public.

VI. Reabilitarea centrului istoric, proiect ce cuprinde reabilitarea a 10 străzi dar şi a Piaţei Unirii, respectiv schimbarea talajului.

VII. Retehnologizarea Coltermului

VIII. Finalizarea lucrărilor la alimentarea cu apă şi canalizare.

4. Ion Răducanu

I. Diminuarea poluării în primul rând prin reevaluarea stadiului poluării înj municipiul Timişoara de către două companii independente, refacerea zonelor verzi şi supravegherea construcţiilor.

II: Îmbunătăţirea traficului rutier.

III. Modernizarea spitalului municipal şi mărirea capacităţii acestuia la 1000 paturi prin atragerea de fonduri de la Banca Mondială.

5. Grigore Trif

I. Crearea a 1500 de locuri în creşe şi grădiniţe şi crearea a 2000 de locuinţe sociale în fostele cămine de nefamilişti.

II. Vânzarea complexului sportiv Dan Păltinişanu şi crearea unui ansamblu imobiliar şi scoaterea în afara oraşului a complexului sportiv, în general consideră necesară exploatarea patrimoniului neproductiv.

III. Transformarea Timişoarei în oral târg, proiect bazat pe profilul istoric al municipiului Timişoara.

Întrebare jurnalişti Siegried Thiel, referitoare la un proiect din domeniul învăţământului care poate fi realizat din punct de vedere legal şi financiar

1. Ioan Gârboni

Crearea unor parcuri pentru skateboarding.

2. Gheorghe Nodiţi

Crearea unor spaţii destinate copiilor, pentru integrarea acestora pe parcursul unei întregi zile, cantine, after school, programe de dimineaţă.

3. Adrian Orza

Reabilitarea şcolilor aflate în clădiri de patrimoniu.

Reeditarea manualului de istorie a municipului timişoara, pentru elevii de clasa aV-a, astfelîncât timişorenii să înveţe să fie timişoreni.

4. Ion Răducanu

Construirea unui liceu nou pentru Colegiul Bănăţean.

Crearea unui liceu de elită.

5. Grigore Trif

Dezvoltarea învăţământului profesional în parteneriat cu mediul de afaceri.

Întrebare jurnalişti Adrian Adam, referitoare la reabilitarea termică a imobilelor şi sursa de finanţare.

1. Ioan Gârboni

Consideră că se poate aloca o parte din subvenţia la căldură pentru reabilitarea termică.

2. Gheorghe Nodiţi

Consideră că primăria trebuie să se implice în reabilitarea termică iar pentru locuitorii din case, să fie scoasă taxa de habitat.

3. Adrian Orza

Consideră că primăria ar putea contracta un credit pentru suportarea cotei părţi a locuitorilor sau introducerea unor noi taxe, decizia privind cota de participare a cetăţenilor se va lua prin hotărâre a consiliului local.

4. Ion Răducanu

Consideră că primăria ar trebui să asigure contribuţia cetăţeanului.

5. Grigore Trif

Consideră că s-ar putea institui facilităţi fiscale pentru executanmţii lucrărilor de reabilitare.

Întrebare jurnalişti Adrian Marcu, referitoare la două aspecte un proiect în domeniul sănătăţii şi un proiect edilitar care să pună Timişoara pe harta Europei.

1. Ioan Gârboni

I. Reevaluarea construcţiei din Torontalului, încheierea unui parteneriat public-privat.

II. construcţia unui Mall cultural pe Capitol.

2. Gheorghe Nodiţi

I. Reevaluarea clădirii de pe Torontalului, crearea unui nou centru oncologic.

II. Centrul civic arie pietonală şi canalul Bega canal de navigaţie nu apă curgătoare.

3. Adrian Orza

I. Accesarea de fonduri pentru reabilitarea secţiilor spitalului municipal.

4. Ion Răducanu

I. Accesare fonduri banca Mondială pentru construirea unui nou spital.

II. construirea unei săli polivalente de cel puţin 5000 locuri

III. Pietonizarea centrului civic

5. Grigore Trif

I. Realizarea a 1500 de locuri în creşe şi grădiniţe până în septembrie 2013.

II:Transformarea complexului sportiv Dan Păltinişanu în complex imobiliar

Întrebare jurnalişti Nicolae Ţăran, referitoare la încurajarea natalităţii şi sprijinirea tinerelor mame

1. Ioan Gârboni

Va solicita sfatul speciliştilor

2. Gheorghe Nodiţi

Va crea condiţii în grădiniţe şi creşe, va crea un complex maternal şi pediatric.

3. Adrian Orza

Consideră că va încuraja natalitatea prin măsuri de creştere a calităţii vieţii în municipiul Timişoara.

4. Ion Răducanu

Creşterea natalităţii va fi rezultat al creşterii calităţii vieţii.

5. Grigore Trif

Va încuraja natalitatea prin crearea celor 1500 de locuri în creşe şi grădiniţe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.